05 MATULOVA STAZA

Staza je osmišljena s namjerom da se povežu zaštićeni prirodni lokalitet vlažnih livada Bedekovićeve grabe i prekrasnu tradicionalnu kuću Matulov grunt u Frkanovcu.

Oznaka rute

dužina

9.00 km

start

Pleškovec

cilj

Pleškovec

ukupan uspon

187.00 m

Podloga

Mix

Zahtjevnost staze

Umjerena

Preuzmi

GPX

Staza je osmišljena s namjerom da se povežu zaštićeni prirodni lokalitet vlažnih livada Bedekovićeve grabe i prekrasnu tradicionalnu kuću Matulov grunt u Frkanovcu. Staza počinje s parkirališta u centru Pleškovca (ali može i od Matulovog grunta), spušta se do Bedekovićevih graba i nastavlja dolinom uz potok Pleškovec do dionice Školskog puta i Matulovog grunta. U povratku slijedi rutu Školski put do Velike brvi na potoku Pleškovec i zatim cestom natrag prema Vučetincu. Staza je prohodna cijele godine.

 

Km

Opis

1.

0.000 

Turn left down the street 

2.

0.646 

Turn left onto the field road 

3.

0.898  

Turn right (or go straight to take a shortcut)

4.

1.125 

Turn left towards Bedekovićeve grabe 

5.

1.131 

Turn left 

6.

1.307 

Turn right onto the meadow 

7.

1.948 

Turn right over the bridge 

8.

1.975 

After the bridge, turn left 

9.

2.045 

Turn left 

10.

2.460 

Turn slight right 

11.

2.583 

Keep left

12.

2.882 

Turn left

13.

2.990 

Turn left onto Frkanovec

14.

3.315 

Turn right

15.

3.326 

Keep right

16.

3.901 

Turn left

17.

3.942 

Turn right onto the field road

18.

4.204 

Turn left and continue along the road

19.

5.013 

Turn left towards Matulov grunt

20.

5.521 

Turn left onto Skolski Put

21.

5.797 

Turn right onto Skolski Put

22.

6.416 

Turn left

23.

7.070 

Turn right

24.

7.306 

Turn slight right

25.

7.574 

Keep left

26.

7.577 

Turn sharp left

27.

7.687 

Turn right

28.

7.970 

Turn slight left

29.

8.104 

Turn slight right

30.

8.257 

Turn slight right onto 20074

31.

8.955 

FINISH

Dužina rute

 

9 km

Sati hoda

 

2.5

Teren

 

mix

Težina

 

umjereno

Tip

 

kružna

Parking

da

Odmorišta

da

Dostupnost bežičnog telefona i interneta

99 %

Okrijepa

kafić i restoran Arka u Vučetincu

Smještaj

kuća za odmor i mini wellness centar Arcadia u Frkanovcu

Atrakcije

crkva sv. Juraja, zaštićena mokra livada Bedekovićeve grabe – stanište leptira Plavca, tradicijska kuća i centar za posjetitelje Matulov grunt , adrenalinski park PG Geler u Malom Mihaljevcu, promatranje ptica, biciklizam, nordijsko hodanje

Psi

 

da

Copyright © 2023. TZMZ | Sva prava pridržana